گرید نوع ۲

لیست

اخبار, وبلاگ سایت
بازدید جناب آقای حسن خمینی

بازدید جناب آقای حسن خمینی از ورکشاپ زرگرخونه در وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

اخبار, وبلاگ سایت
بازدید رییس کل کمیته امداد امام خمینی

بازدید رییس کل کمیته امداد امام خمینی جناب آقای دکتر بختیاری از مجموعه زرگرخونه / مرداد۹۹

اخبار, وبلاگ سایت
دریافت نشان ملی صنایع دستی

دریافت نشان ملی صنایع دستی از استاندار یزد جناب آقای طالبی

اخبار, وبلاگ سایت
بازدید معاون رئیس جمهور

بازدید معاون رئیس جمهور در امور بانوان سرکار خانم ابتکار از زرگرخونه  شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨

منو
بستن

سبد خرید من

مشاهده شده

به تازگی بازدید شده

بستن

دسته بندی ها